Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2017

smalldoll
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viabrzask brzask
smalldoll
1396 5d9a
Reposted fromnoticeable noticeable viabrzask brzask
smalldoll
5668 f196
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabrzask brzask
smalldoll
0959 d4f0
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viabrzask brzask
smalldoll
1284 e341
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven viabrzask brzask
smalldoll
Brakuje mi Ciebie, mimo to uparcie milczę. Brakuje mi Naszej Miłości, mimo to pielęgnuję jej resztki w sercu. Brakuje mi Twoich ramion, mimo to otulam się wspomnieniami. Brakuje mi wspólnego języka z Tobą, mimo to uparcie milczę.
Reposted frombrzask brzask
smalldoll
Reposted fromshakeme shakeme viamefir mefir
smalldoll
8141 502f 500
Reposted fromdygoty dygoty viamefir mefir
2649 5e67 500
Reposted fromkattrina kattrina viamefir mefir
smalldoll
0874 2b86
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viamefir mefir
1654 6996
smalldoll
6583 f388
Reposted fromPokobiecemu Pokobiecemu viamefir mefir
smalldoll
smalldoll
8164 8af0 500
Reposted frommslexi mslexi viamefir mefir
smalldoll
Wyobraźmy sobie jak ubogi byłby słownik przeciętnego Polaka bez prostej kurwy. Idziemy sobie przez ulicę, potykamy się nagle i mówimy do siebie: 'Bardzo mnie irytują nierówności chodnika, które znienacka narażają mnie na upadek. Nasuwa mi to złe myśli o władzach gminy'. Wszystkie te i o wiele jeszcze bogatsze treści i emocje wyraża proste 'O kurwa!', które wyczerpuje sprawę. Gdyby Polakom zakazać kurwy, niektórzy z nich przestaliby w ogóle mówić, gdyż nie umieliby wyrażać inaczej swoich uczuć.
— Jan Miodek
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamefir mefir
smalldoll
Proszę, po prostu mnie nie puszczaj. Proszę, po prostu trzymaj mnie, żebym się nie rozpadła. Jestem już taka zmęczona trzymaniem się samej.
— “Zapach ciemności” C.J. Roberts
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamefir mefir
smalldoll
9411 5d98
Reposted fromShini Shini viamefir mefir
smalldoll
6135 456f
Reposted fromfelicka felicka viasatyra satyra
smalldoll
Najgorzej jest zawieść się na ludziach, w których widziało się tak dużo i broniło z całego serca.
Reposted fromnekomimi nekomimi viasatyra satyra
6237 b2b2
Reposted fromancientsoul ancientsoul viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl